. (ons lijflied)    A-roo Ha-roo

 

Wij zien u graag tijdens n van onze optredens, maar langs komen tijdens onze repetitieavonden op de even weken in De Lijte te Ureterp mag natuurlijk ook.
 

 
Agenda:  2016  
   
zarterdagavond 24 december: Door ons koor wordt medewerking
verleend aan de Kerstnachtdienst in
de Ned. Hervormde Kerk
de St. Pieter aan het Selmien te Ureterp.

Aanvang: 21:00 uur.

 

 

 

 Op zaterdag 3 september hadden wij een optreden bij It Teehs te Ureterp.